Gebruik van deze website

Door uw gebruik van deze website, accepteert u alle voorwaarden zoals in deze disclaimer gesteld. Als u het oneens bent met een onderdeel, hoe klein ook, dan dient u deze website niet verder te gebruiken.

Garanties en Aansprakelijkheid

Ondanks ons streven de inhoud van deze website accuraat te laten zijn en houden, kunnen wij dit nooit op ieder punt garanderen. Decadence Nederland B.V. wil op geen enkele wijze doen voorkomen of garanties geven dat informatie op deze website altijd volledig, juist en/of accuraat is. De inhoud van deze website is te goeder trouw opgesteld, echter kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op deze website:

– geactualiseerd is en/of blijft,

– waar is en/of blijft

– niet misleidend is

– altijd beschikbaar voor gebruik is en/of blijft

Tevens kunnen wij niet garanderen dat de servers via welke deze website beschikbaar wordt gemaakt, ondanks onze strenge controles, vrij zijn en blijven van fouten, virussen, wormen en/of andere vormen van cybercriminaliteit. Derhalve aanvaart u als gebruiker de volledige verantwoording voor het nemen van adequate maatregelen om uw eigendommen te beschermen tegen alle voornoemde bedreigingen. Wij bevelen u te allen tijde, met klem, aan bestanden te scannen die u van of via deze website download, voordat u ze verder opent, gebruikt of doorstuurt.

Niets op deze website mag worden aangezien voor of aangenomen als (onderdeel van) formeel professioneel advies of aanbeveling. Wij sluiten alle voorstellingen en garanties uit die (eventueel) verband houden met de inhoud en het gebruik van deze website In geen enkel geval zal Decadence Nederland B.V. aansprakelijk zijn voor ieder mogelijk toevallig, indirect, afwijkend geval van schade of van gevolgschade, noch enige andere vorm van schade, waaronder zonder begrenzing vallen, schades voortkomend uit vermindering van winst, verlies van: contracten, goodwill, gegevens, informatie, inkomen, verwachte spaaropbrengst of (klant)relaties. Deze niet-aansprakelijkheid geldt altijd, onafhankelijk of u wel of niet op de hoogte was of vooraf geïnformeerd bent over de mogelijkheid van schade die zou kunnen voortvloeien uit of ontstaan in combinatie met het gebruik van deze website of enige gelinkte websites.

Uitzonderingen

Niets in deze disclaimer beperkt of sluit verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Decadence Nederland B.V. uit waar dit niet strookt of in strijd is met de Nederlandse wet.

Recht op gebruik van deze website

Door uw gebruik van deze website stemt u in met alle voornoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid en aanvaart u deze als redelijk. Als u het oneens bent met een onderdeel, hoe klein ook, of meerdere onderdelen dan dient u deze website niet verder te gebruiken.

Als enig punt in deze disclaimer niet geldig of afdwingbaar zou blijken onder geldende wetten, dan blijven alle andere delen onverminderd van kracht.

Alle materiaal op deze website, inclusief tekst en foto’s, valt onder copyright regels en geldt als copyright Decadence Nederland B.V. behalve wanneer anders vermeld. Alle materiaal op deze site is derhalve alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag daarom op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, ge-herpubliceerd, gedownload, verzonden, en/of uitgezonden via ether of kabel.

In alle gevallen dient vooraf –geschreven- instemming te worden verkregen van de copyright houder, voordat enig materiaal op deze website mag worden (her)gebruikt.

Links naar andere websites en producten

Links naar andere websites staan vermeld voor het gemak van gebruikers van onze site. Wij kunnen op geen enkele wijze de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze sites garanderen of verzekeren. Noch kunnen wij de betrouwbaarheid, kwaliteit of effectiviteit van eventuele producten op deze externe websites verzekeren of garanderen. Een link naar een externe website op onze eigen website betekent ook nooit een onderschrijving of bevestiging van meningen, informatie of producten die op deze sites worden aangeboden.

Jurisdictie

Deze disclaimer valt onder en dient uitgelegd te worden middels het Nederlands Recht. Ieder wettelijk geschil in dit verband valt onder de jurisdictie van de Nederlandse rechter.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor deze disclaimer te allen tijde aan te passen en wijzigen. Iedere gewijzigde versie van deze disclaimer geldt vanaf het eerste moment van publicatie op deze website. Iedere gewijzigde versie van deze disclaimer geldt vanaf het eerste moment van publicatie op deze website.

Over ons

Deze website is eigendom van

Decadence Nederland B.V.

Postbus 5676040 AN ROERMOND

Kamer van Koophandel Roermond: 13030875